- จักรประหยัดไฟล่าสุด
- กำหนดเข็มขึ้นลงได้
- ไม่ใช้สายพาน
- ไม่มีมอเตอร์อยู่ใต้โต๊ะ
- เร่งความเร็วที่กล่อง
- ความเร็วได้ 6,000 รอบ/นาที