สินค้า : จักรเย็บผ้า จักรอุตสาหกรรม จักรเย็บผ้า จักรอุตสาหกรรม ขายทั้ง เงินสด เงินผ่อน

จักรอุตสาหกรรม จักรเย็บผ้า

จักรเย็บ ไดเร็ค, ประหยัดไฟ, ตัดด้าย, กระโหลกเล็ก, กระโหลกใหญ่, DY, จักรเย็บคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่เฉพาะทางเรื่องจักรอุตสาหกรรม

จักรเย็บไดเร็คประหยัดไฟ
JACK
F3

จักรเย็บไดเร็ค
JACK F4

จักรไดเร็คแบบโต๊ะ
JACK


จักรเย็บไดเร็ค
BAOYU
GT180

จักรเย็บไดเร็คตัดด้าย
JACK
A2

จักรเย็บไดเร็คตัดด้าย
GEMSY


จักรเย็บไดเร็คตัดด้าย
KAJIMA
9801-E1


จักรเย็บไดเร็คตัดด้าย
SHUNFA
8901E1

จักรเย็บคอม JACK
ตัดด้าย ย้ำอัตโนมัติ

A2S

จักรเย็บคอม JACK
ยกตีนผีอัตโนมัติ
A3-4C

จักรเย็บคอม JACK พูดได้
มีเซ็นเซอร์ยกตีนผีออโต้

A4S


จักรเย็บคอมไดเร็ค
JACK
A5

จักรเย็บคอมไดเร็ค
JUKI
DDL 900B

จักรเย็บคอมไดเร็ค
JUKI
DDL 900A-S
รุ่นไร้น้ำมัน


จักรเย็บคอมไดเร็ค
JUKI
DDL-8100B-7

จักรเย็บไดเร็คใหม่
JUKI
8100E

จักรคอมไดเร็ค
JUKI
DDL-8700-7


จักรเย็บคอมใหม่
KAJIMA
9981-D4
ยกตีนผีออโต้

จักรเย็บคอมใหม่
KAJIMA
9300-D4
ยกตีนผีออโต้

จักรเย็บคอมใหม่
RAMBO
9911-D3


จักรเย็บไดเร็คไดรฟ์
SHUNFA
S1

จักรเย็บคอมอัจฉริยะ
SHUNFA
S5-5D

จักรเย็บคอมไดเร็ค
SHUNFA
S8-D5


จักรเย็บคอมไดเร็ค
SHUNFA
9700-D3

จักรเย็บคอมใหม่
SHUNFA SF-9700M-D4
ยกตีนผีออโต้


จักรเย็บคอมไดเร็คใหม่
GEMSY
8957E4-Y

จักรเย็บคอม
BAOYU
280

จักรเย็บคอม
BAOYU
281


จักรเย็บกระโหลกเล็ก
JACK JK-608

จักรเย็บกระโหลกใหญ่
JACK JK-609

จักรเย็บกระโหลกใหญ่คอมฯ
JACK JK-2001G


จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
BAOYU

จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
GEMSY

จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
JUKI


จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
SHUNFA


จักรเย็บตีนตะกุย DY
JACK JK-6380

จักร DY คอม ยกตีนผีออโต้
JACK 4Q

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
MITSUBISHI


จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
GEMSY

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
TYPICAL

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
MITSUBISHI


จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
JUKI

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
SUNSIR

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
TOCHIMA


จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
BAOYU


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จักรพ้ง

จักรพ้งคอม ไดเร็ค ตัดด้าย
JACK C3

จักรพ้งไดเร็ค
JACK E3

จักรพ้งไดเร็ค ไฮสปีด
JACK E4


จักรพ้งไดเร็ค 5 เส้น
JACK JK-805D

จักรพ้งคอเล็ก แบบไดเร็ค
JACK JK-797DI

จักรพ้ง 3,4,5 เส้น
JUKI


จักรพ้ง 3,4,5 เส้น
JUKI

จักรพ้ง 3,4,5 เส้น
GAMSY

จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
GAMSY


จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
GAMSY

จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
GAMSY

จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
KAJIMA


จักรพ้ง ถุงมือ
KAJIMA

จักรพ้งต่อผ้า, จักรพ้งพรม
KENT

จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
RAMBO


จักรพ้ง 4,5 เส้น
RAMBO

จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
SHUNFA

จักรพ้งคอมตัดด้ายเอง 4,5 เส้น
SHUNFA


จักรพ้งคอมตัดด้ายเอง 4,5 เส้น
SHUNFA

จักรพ้ง 4 เส้น
SIRUBA

จักรพ้งเล็ก 3 เส้น
STAR HORSE


จักรพ้ง 4,5 เส้น แบบกระเป๋า
ASWIN


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จักรลา

จักรลาทับ/กุ๊น ไดเร็ค
JACK W4

จักรลาคอม
JACK

จักรลาอัจฉริยะ
SHUNFA
H5-01CB/UT


จักรดึงยางไดเร็ค 12 เข็ม
JACK

จักรลาดึงยางสม๊อกไดเร็ค 12 เข็ม
KAJIMA VC008


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จักรเข็มคู่

จักรเข็มคู่ ลูกโซ่ไดเร็ค
GAMSY

จักรเข็มคู่ LU เย็บหนัง
TYPICAL


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จักรเดินน้ำมัน

จักรเดินน้ำมัน
GEMAY GEM20U93


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จักรเจียนปก

จักรเจียนปกไดเร็ค
JACK JK-5558WB


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จักรห่อข้อศอก

จักรห่อข้อศอก
JACK JK-T9270D


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จักรปัก

จักรปักคอมพิวเตอร์
BROTHER
95E

จักรปักคอมพิวเตอร์
GAMSY
GEM1201A

จักรปัก ขนาด 10x24
KAJIMA KV5


จักรปักคอมพิวเตอร์
กระเป๋าหิ้ว KAJIMA


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จักรกุ้น

จักรกุ้นเข็มเดี่ยว กระบอกตั้ง TYPICAL

จักรกุ้นกระโหลกใหญ่ แนวนอน
TYPICAL
GC-2605

จักรเข็มคู่ LU ตีนตะกุยกระโหลกใหญ่ สำหรับงานหนัง งานหนา งานเบาะรถยนต์


จักรกุ้นเข็มคู่ กระบอกตั้ง
LIHAO

จักรกุ้นเข็มเดี่ยว กระบอกตั้ง
LIHAO
810

จักรเย็บโลเลอร์ฟรีส เข็มเดี่ยว ลูกกลิ้งบน-ล่าง เหมาะกับงานรองเท้า งานหนัง เข้าโค้งสั้นๆ
LIHAO
9910


จักรเย็บโลเลอร์ฟรีส เข็มคู่ ลูกกลิ้งบน-ล่าง เหมาะกับงานรองเท้า งานหนัง เข้าโค้งสั้นๆ
LIHAO 9920

จักรกุ้นกระโหลกเล็ก แนวนอน
TAKING
TK-335

จักร LU เข็มคู่ใหม่ ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่ เย็บหนัง
SHUNFA
20606-2


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จักรสอย

จักรสอย ลูกโซ่
แบบเข็มเดี่ยว
KAJIMA


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จักรติดกระดุม, จักรถักรังกระดุม

จักรถักรังกระดุมไดเร็ค
JACK
JK-T781E-Q

จักรถักรังกระดุมไดเร็ค
JACK
JK-T781D

จักรติดกระดุม
JACK
1337E
ติดแบบตรงและไขว้


จักรถักรังกระดุมไดเร็คไดร์ฟ
BAOYU
BML-781D

จักรติดกระดุม ระบบไดเร็คไดร์ฟ
BAOYU
BML-1373D


จักรถักรังกระดุมแบบไดเร็ค
JUKI

จักรติดกระดุม
JUKI


จักรถักรังไดเร็ค
SHUNFA

จักรติดกระดุมแบบไดเร็ค
SHUNFA


จักรติดกระดุม มือ 2
SIRUBA


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จักรเย็บเล็กหัวดำ, จักรซิกแซก

จักรเย็บเล็กหัวดำ
โต๊ะแบบมอเตอร์

จักรเย็บเล็กหัวดำ แบบเท้าถีบ
SINGER
(มีโต๊ะ)

จักรเย็บเล็ก แบบเท้าถีบ
BUTTERFLY


จักรเย็บเล็กหัวดำ แบบเท้าถีบ
FLYING MAN

จักรโพ้งเล็ก 3 เส้น
FLYING MAN

จักรโพ้งเข็มเดี่ยว 3 เส้น
STAR HORSE [ม้าบิน]


จักรโพ้งเล็ก 3 เส้น
PENGUIN [เพนกวิ้น]

จักรโพ้งเล็ก 3 เส้น มอเตอร์ในตัว
ASWIN [อัสวิน]

จักรซิกแซ็ก 20U43
ASWIN


จักรซิกแซก 24 ลาย
ASWIN AW-989

จักรซิกแซก 23 ลาย ทำรังดุมได้
ASWIN AW-653

จักรซิกแซก 13 ลาย
ASWIN AW-588


จักรซิกแซก รุ่นต่างๆ
JANOME

จักรซิกแซก 25 ลาย ทำรังดุมได้
JANOME 743

จักรซิกแซก 24 ลาย ถักรังดุมได้ดี
(ใช้คู่กับโต๊ะ+ขา)
JANOME 721


จักรซิกแซก 19 ลาย ทำรังดุมได้
JANOME 508

จักรซิกแซก 11 ลาย ทำรังดุมได้
JANOME 639

จักรซิกแซก
JUKI
HZL-12 ลาย


จักรซิกแซก 21 ลาย
CHARMING
G270

จักรซิกแซก 12 ลาย
CHARMING G120

จักรซิกแซ็ก
เจมซี่

จักรซิกแซ็ก
เจมซี่


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- เครื่องตอกสะแน็บ

เครื่องตอกสะแน็บ
WEIJIE
WJ-808


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- มอเตอร์

มอเตอร์เซอร์โว ประหยัดไฟ 550w/750w


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- อื่นๆ

เครื่องกรอด้าย

ชุดเก้าอี้นั่งเย็บผ้า

เจ้าหน้าที่ เฉพาะทางเรื่องจักร