สินค้า - จักรเย็บผ้า จักรอุตสาหกรรม จักรเย็บผ้า จักรอุตสาหกรรม ขายทั้ง เงินสด เงินผ่อน

จักรอุตสาหกรรม จักรเย็บผ้า

- จักรไดเร็ค

จักรไดเร็ค
JACK


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรเย็บไดเร็ค ประหยัดไฟ


จักรเย็บไดเร็ค
JACK F4
ใหม่ล่าสุด ขายดีสุด

จักรเย็บไดเร็ค
JACK
9100BH
รุ่นใช้ เย็บหนา-หนามาก

จักรเย็บไดเร็คประหยัดไฟ
JACK
F3


จักรเย็บไดเร็ค
BAOYU
GT180

จักรไดเร็คแบบโต๊ะ
JACK


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรเย็บไดเร็ค ตัดด้าย ประหยัดไฟ


จักรเย็บไดเร็คตัดด้าย
JACK
A2

จักรเย็บไดเร็คตัดด้าย
GEMSY

จักรเย็บไดเร็คตัดด้าย
KAJIMA
9801-E1


จักรเย็บไดเร็คตัดด้าย
SHUNFA
8901E1


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่

จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
BAOYU

จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
GEMSY

จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
JACK


จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
JUKI

จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
SHUNFA


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่


จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
GEMSY

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
TYPICAL

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
MITSUBISHI


จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
JUKI

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
JACK

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
SUNSIR

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
TOCHIMA

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
BAOYU


จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
MITSUBISHI


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรเย็บคอมพิวเตอร์

จักรคอม
JACK
A-3
ใหม่ล่าสุด ขายดีสุด

จักรเย็บคอมไดเร็ค
JACK
A4
จักรพูดได้

จักรเย็บคอม
JACK
A4S-W
รุ่นไร้น้ำมัน


จักรเย็บคอมไดเร็ค
JUKI
DDL-900A-S
รุ่นไร้น้ำมัน

จักรเย็บคอมใหม่
JUKI
DDL-8100B-7

จักรคอมไดเร็ค
JUKI
DDL-8700-7


จักรเย็บคอมใหม่
KAJIMA
9981-D4
ยกตีนผีออโต้

จักรเย็บคอมใหม่
KAJIMA
9300-D4
ยกตีนผีออโต้

จักรเย็บคอมใหม่
RAMBO
9911-D3


จักรเย็บคอมไดเร็ค
SHUNFA
9700-D3

จักรเย็บคอมไดเร็ค
SHUNFA
S8-D5

จักรเย็บคอมใหม่
SHUNFA SF-9700M-D4
ยกตีนผีออโต้


จักรเย็บคอมใหม่
BAOYU
280-D4
ยกตีนผีออโต้

จักรเย็บคอมไดเร็คใหม่
GEMSY
8957E4-Y


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรพ้ง

จักรพ้ง 3,4,5 เส้น แบบไดเร็ค
JACK

จักรพ้ง 3,4,5 เส้น
JACK

จักรพ้งคอเล็ก แบบไดเร็ค
JACK


จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
JACK

จักรพ้ง 3,4,5 เส้น
JUKI

จักรพ้ง 3,4,5 เส้น
JUKI


จักรพ้ง 3,4,5 เส้น
GAMSY

จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
GAMSY

จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
GAMSY


จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
GAMSY

จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
KAJIMA

จักรพ้ง ถุงมือ
KAJIMA


จักรพ้งต่อผ้า, จักรพ้งพรม
KENT

จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
RAMBO

จักรพ้ง 4,5 เส้น
RAMBO


จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
SHUNFA

จักรพ้งคอมตัดด้ายเอง 4,5 เส้น
SHUNFA

จักรพ้งคอมตัดด้ายเอง 4,5 เส้น
SHUNFA


จักรพ้ง 4 เส้น
SIRUBA

จักรพ้งเล็ก 3 เส้น
STAR HORSE

จักรพ้ง 4,5 เส้น แบบกระเป๋า
ASWIN


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรลา

จักรลาไดเร็ค ลาทับ/ลากุ๊น
JACK

จักรลากระบอก
JACK


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรเข็มคู่

จักรเข็มคู่ ลูกโซ่ไดเร็ค
GAMSY

จักรเข็มคู่ LU เย็บหนัง
TYPICAL


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรซิกแซ็ก

จักรซิกแซ็ก
เจมซี่

จักรซิกแซ็ก
เจมซี่


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรปัก

จักรปักคอมพิวเตอร์
กระเป๋าหิ้ว
KAJIMA


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรกุ้น

จักรกุ้นเข็มเดี่ยว กระบอกตั้ง TYPICAL


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรสอย

จักรสอย ลูกโซ่
แบบเข็มเดี่ยว
KAJIMA


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรติดกระดุม / จักรถักรังกระดุม

จักรถักรังกระดุมไดเร็ค
JACK

จักรติดกระดุม
JACK

จักรติดกระดุม
JUKI


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรเย็บเล็กหัวดำ

จักรเย็บเล็กหัวดำ
SINGER, PENGUIN


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- มอเตอร์

มอเตอร์เซอร์โว ประหยัดไฟ 550w/750w


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- อื่นๆ

เครื่องกรอด้าย

ชุดเก้าอี้นั่งเย็บผ้า

เจ้าหน้าที่ เฉพาะทางเรื่องจักร