สินค้า - จักรเย็บผ้า จักรอุตสาหกรรม จักรเย็บผ้า จักรอุตสาหกรรม ขายทั้ง เงินสด เงินผ่อน

จักรอุตสาหกรรม จักรเย็บผ้า

- จักรไดเร็ค

จักรไดเร็ค
JACK

จักรไดเร็ค แบบโต๊ะ
JACK


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรเย็บไดเร็ค แบบตัดด้าย

จักรเย็บไดเร็คแบบตัดด้าย
JACK

จักรเย็บไดเร็คแบบตัดด้าย
GEMSY


จักรเย็บไดเร็คแบบตัดด้าย
เจมซี่

จักรเย็บไดเร็คแบบตัดด้าย
ASWIN

จักรเย็บไดเร็คแบบตัดด้าย
KAJIMA


จักรเย็บไดเร็คแบบตัดด้าย
RAMBO

จักรเย็บไดเร็คแบบตัดด้าย
SHUNFA


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่

จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
BAOYU

จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
GEMSY

จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
JACK


จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
JUKI

จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
SHUNFA


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
MITSUBISHI


จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
GEMSY

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
TYPICAL

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
MITSUBISHI


จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
JUKI

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
JACK

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
SUNSIR


จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
TOCHIMA

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
BAOYU


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรเย็บ

จักรเย็บคอมพิวเตอร์
JACK

จักรเย็บคอมพิวเตอร์
JACK

จักรเย็บคอมพิวเตอร์
JACK


จักรเย็บคอมพิวเตอร์
SHUNFA

จักรเย็บตีนตะกุย
KAJIMA

จักรเย็บดำน้ำใหม่
NEWREACH


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรพ้ง

จักรพ้ง 3,4,5 เส้น แบบไดเร็ค
JACK

จักรพ้ง 3,4,5 เส้น
JACK

จักรพ้งคอเล็ก แบบไดเร็ค
JACK


จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
JACK

จักรพ้ง 3,4,5 เส้น
JUKI

จักรพ้ง 3,4,5 เส้น
JUKI


จักรพ้ง 3,4,5 เส้น
GAMSY

จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
GAMSY

จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
GAMSY


จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
GAMSY

จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
KAJIMA

จักรพ้ง ถุงมือ
KAJIMA


จักรพ้งต่อผ้า, จักรพ้งพรม
KENT

จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
RAMBO

จักรพ้ง 4,5 เส้น
RAMBO


จักรพ้งไดเร็ค ประหยัดไฟ
SHUNFA

จักรพ้งคอมตัดด้ายเอง 4,5 เส้น
SHUNFA

จักรพ้งคอมตัดด้ายเอง 4,5 เส้น
SHUNFA


จักรพ้ง 4 เส้น
SIRUBA

จักรพ้งเล็ก 3 เส้น
STAR HORSE

จักรพ้ง 4,5 เส้น แบบกระเป๋า
ASWIN


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรลา

จักรลาไดเร็ค ลาทับ/ลากุ๊น
JACK

จักรลากระบอก
JACK


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรเข็มคู่

จักรเข็มคู่ ลูกโซ่ไดเร็ค
GAMSY

จักรเข็มคู่ LU เย็บหนัง
TYPICAL


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรซิกแซ็ก

จักรซิกแซ็ก
เจมซี่

จักรซิกแซ็ก
เจมซี่


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรปัก

จักรปักคอมพิวเตอร์
กระเป๋าหิ้ว
KAJIMA


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรกุ้น

จักรกุ้นเข็มเดี่ยว กระบอกตั้ง TYPICAL


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรสอย

จักรสอย ลูกโซ่
แบบเข็มเดี่ยว
KAJIMA


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรติดกระดุม / จักรถักรังกระดุม

จักรถักรังกระดุมไดเร็ค
JACK

จักรติดกระดุม
JACK

จักรติดกระดุม
JUKI


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรเย็บเล็กหัวดำ

จักรเย็บเล็กหัวดำ
SINGER, PENGUIN


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- มอเตอร์

มอเตอร์เซอร์โว ประหยัดไฟ 550w/750w


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- อื่นๆ

เครื่องกรอด้าย

ชุดเก้าอี้นั่งเย็บผ้า

เจ้าหน้าที่ เฉพาะทางเรื่องจักร