สินค้า - จักรเย็บผ้า จักรอุตสาหกรรม จักรเย็บผ้า จักรอุตสาหกรรม ขายทั้ง เงินสด เงินผ่อน

จักรอุตสาหกรรม จักรเย็บผ้า

- จักรเย็บไดเร็ค แบบตัดด้าย

จักรเย็บไดเร็คแบบตัดด้าย
ASWIN

จักรเย็บไดเร็คแบบตัดด้าย
GEMSY

จักรเย็บไดเร็คแบบตัดด้าย
KAJIMA


จักรเย็บไดเร็คแบบตัดด้าย
RAMBO

จักรเย็บไดเร็คแบบตัดด้าย
SHUNFA


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่

จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
BAOYU

จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
GEMSY

จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
JACK


จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
JUKI

จักรเย็บหนากระโหลกใหญ่
SHUNFA


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
GEMSY

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
TYPICAL

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
MITSUBISHI


จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
JUKI

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
JACK

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
SUNSIR


จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
TOCHIMA

จักร DY ตีนตะกุย กระโหลกใหญ่
BAOYU


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรตีนตะกุย DY

จักรตีนตะกุย DY
TYPICAL

จักรตีนตะกุย DY
MITSUBISHI

จักรตีนตะกุย DY
BAOYU


จักรตีนตะกุย DY
TOCHIMA


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรเย็บ

จักรเย็บอุตสาหกรรม
จูกิ

จักรเย็บอุตสาหกรรม
คาจิม่า

จักรเย็บ เจมซี่


จักรเย็บ บาวหยู

จักรเย็บ จูกิ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรพ้ง

จักรพ้งอุตสาหกรรม เจมซี่

จักรพ้ง คาจิม่า

จักรพ้ง ซิรูบา


จักรพ้ง บาวหยู

จักรพ้ง แจ็ค

จักรพ้ง จูกิ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรลา

จักรลาอุตสาหกรรม
ซิรูบา

จักรลา บาวหยู

จักรลา คาจิม่า


จักรลา เจมซี่ โกลด์

จักรลา เจมซี่


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- จักรคอม

จักรคอมอุตสาหกรรม
ทิปปิคอล

จักรคอม แจ็ค


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- อื่นๆ

เครื่องกรอด้าย

เครื่องตัดผ้า

ชุดเก้าอี้นั่งเย็บผ้า

เจ้าหน้าที่ เฉพาะทางเรื่องจักร