ด้ายเย็บผ้า

ขายปลีก-ขายส่ง ทั้งกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด

จำหน่าย ซื้อ-ขาย ด้ายเย็บผ้า, ด้ายเย็บยีนส์, ด้ายเย็บกระเป๋า และอื่นๆ เช่น

  • ด้ายเย็บผ้า 40/2 ตรา P.T.K., ตราสายรุ้ง, ตราไพวัน, ตราแคน-แคน, ตราเอฟซีเท็ค, ตรามด,
    ตรา SVL, ตรานิภัทร์, ตราภูเขา, ตรานกยูง, ตราจักร, ตราวีนัส, ตรามังกร, ตราไพ่ป๊อก ฯลฯ


  • ด้ายเย็บยีนส์ 20/3, 30/3, 60/2 ตราเอฟซีเท็ค, ตราสิงห์โตกระต่าย, ตราไพวัน, ตรานิภัทร์,
    ตรา SVL ฯลฯ


  • ด้ายไนล่อนเย็บหนัง No.3, 6, 20, 30, 12, 40 ตรานก, ตราหมวก, ตราวีนัส ฯลฯ

  • ด้ายฟูมาก, ฟูน้อย, ด้ายเอ็นตราระฆัง, ด้ายมัดย้อม, ด้ายลูกล้อ, ด้ายโพ้งเข็ม, ด้ายเย็บผ้าใบ
    No. 20/2/3

มีด้ายกิโลขาย ถูก-ถูก

ราคาถูก
ด้ายสปัน เบอร์ 20,30 ยาว 5000 m.
เทปโพลี และ Cotton 10,13 มิลลิเมตร      ด้ายเย็บกระสอบสี 250 กรัม
ด้ายเย็บผ้า 40/2 ตราไพวัน      ด้ายเย็บผ้า 40/2 ตราไพวัน
ด้ายเย็บผ้า 40/2 ตรานิภัทร์      ด้ายเย็บผ้า 40/2 ตราแคน แคน
ด้ายเย็บผ้า 40/2 ตรา PTK     ด้ายแท็กกิ้ง 50/2 ตราเอฟซีเท็ค
ด้ายเย็บ 60/2, 20/3, 30/3 (250 กรัม) ตราไพวัน      ด้ายเย็บผ้าใบ 20/2/3 ตรา PTK
ด้ายเย็บยีนส์ 20/3, 30/3 (ใหญ่)      ด้ายเย็บยีนส์ 20/3, 30/3 (ใหญ่)
ด้ายเย็บกระสอบ 20/6 (มีทุกสี)      ด้ายเย็บผ้าถูกสุดๆ ตรามด
ด้ายไนล่อน (ฟูมาก)      ด้ายมันไนล่อน (กระเป๋า)
ด้ายมันไนล่อน ตรานก (มีทุกสี)      ด้ายไนล่อน ตรา PTK (ฟูมาก)
ด้ายโพ้งโพลี ตราไพวัน (ฟูน้อย)     ด้ายโพ้งโพลี ตรานัมเบอร์วัน (ฟูน้อย)
ด้ายฟูน้อย ตราไพวัน      ด้ายมัน V-LON ตราวีนัส
ด้ายลูกล้อ ตราจักร, ตรานกยูง, ตราวีนัส      ด้ายลูกล้อ ตราจักร
ด้ายมัดย้อม ตราหัวกวาง      ด้ายเย็บเอ็น
ด้ายโพ้งเข็ม      ด้าย
ด้ายกิโล      บรรยากาศร้านไพวันค้าด้าย

แคตตาล็อก ด้าย