- เร่งความเร็วได้ที่กล่อง
- ใช้ฟิวส์ ไม่ต้องใช้ถ่าน
- รับประกัน 1 ปี