สินค้า - เครื่องตัดผ้า Cloth Cutting Machine

เครื่องตัดผ้า


- เครื่องตัดผ้าใบตรง

เครื่องตัดผ้า Shunfa ขนาด 5
โทร.0817317045

SHUNFA
เครื่องตัดผ้าใบตรง
ขนาด 5" 750w

เครื่องตัดผ้า KM ขนาด 5
โทร.0817317045

KM
เครื่องตัดผ้าใบตรง
ขนาด 5" 1000w

เครื่องตัดผ้า Brute ขนาด 6
โทร.0817317045

BRUTE EASTMAN
เครื่องตัดผ้าใบตรง
ขนาด 6" 1000w

เครื่องตัดผ้า Brute ขนาด 8
โทร.0817317045

BRUTE EASTMAN
เครื่องตัดผ้าใบตรง
ขนาด 8" 1000w

เครื่องตัดผ้า Brute ขนาด 10
โทร.0817317045

BRUTE EASTMAN
เครื่องตัดผ้าใบตรง
ขนาด 10" 1000w

เครื่องตัดผ้า Kajima ขนาด 12
โทร.0817317045

KAJIMA
เครื่องตัดผ้าใบตรง
ขนาด 12" 750w


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- เครื่องตัดผ้าใบเหลี่ยม

เครื่องตัดผ้า Phillis ขนาด 3.5
โทร.0817317045

PHILLIS
เครื่องตัดผ้าใบเหลี่ยม
ขนาด 3.5"

เครื่องตัดผ้า แบบหินคู่ Phillis ขนาด 3.5
โทร.0817317045

PHILLIS
เครื่องตัดผ้าใบเหลี่ยม
ขนาด 3.5" แบบหินคู่

เครื่องตัดผ้า Kajima ขนาด 3.5
โทร.0817317045

KAJIMA
เครื่องตัดผ้าใบเหลี่ยม
ขนาด 3.5"

เครื่องตัดผ้า Kajima ขนาด 4
โทร.0817317045

KAJIMA
เครื่องตัดผ้าใบเหลี่ยม
ขนาด 4"

เครื่องตัดผ้า KM ขนาด 4
โทร.0817317045

KM
เครื่องตัดผ้าใบเหลี่ยม
ขนาด 4"

เครื่องตัดผ้า KM ขนาด 4
โทร.0817317045

KM
เครื่องตัดผ้าใบเหลี่ยม
ขนาด 4"

เครื่องตัดผ้า Phillis ขนาด 4
โทร.0817317045

PHILLIS
เครื่องตัดผ้าใบเหลี่ยม
ขนาด 4"

เครื่องตัดผ้า Sulee ขนาด 4
โทร.0817317045

SULEE
เครื่องตัดผ้าใบเหลี่ยม
ขนาด 4"

เครื่องตัดผ้า Cheering ขนาด 4.5
โทร.0817317045

CHEERING
เครื่องตัดผ้าใบเหลี่ยม
ขนาด 4.5"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- เครื่องตัดผ้ากุ๊น

เครื่องตัดผ้ากุ๊น Kajima ระบบอัตโนมัติ

KAJIMA
เครื่องตัดผ้ากุ๊น
ระบบอัตโนมัติ